Banket Partners heeft IFS certificaat opnieuw behaald

IFS CERTIFICAAT

In de handel en industrie vormen leveranciersaudits een vast onderdeel van de samenwerking. De steeds strengere eisen van verbruikers, het toenemende risico op vorderingen tot schadevergoeding en de mondialisering van de goederenstromen maken een uniforme kwaliteitsstandaard noodzakelijk.

IFS

Op grond van deze ontwikkelingen hebben de aangesloten bedrijven van de HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels en de FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution evenals de Italiaanse handelsorganisaties CONAD, COOP en Federdistribuzione gezamenlijk een norm voor de kwaliteitsborging van levensmiddelen voor eigen merken op de markt ontwikkeld, de International Food Standard. De standaard is bedoeld als uniforme controle op de veiligheid van levensmiddelen en het kwaliteitsniveau van producenten. Hij wordt toegepast voor alle productieniveaus, die op welke manier dan ook verband houden met landbouwproducten, die in levensmiddelen worden „verwerkt“.

Leveranciers uit Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland ondersteunen en gebruiken de IFS als standaard voor de veiligheid van levensmiddelen.

Bron: www.ifs-certification.com